Pausanias Project


Achaia - Aegeira

De bovenstaande muntjes geslagen in Aigeira (bron: Papachatzis) laten enkele door Pausanias genoemde godheden zien, links het cultusbeeld van Zeus, sterk gelijkend op het grote en destijds zeer beroemde Zeus-beeld in Olympia, dan de godin Tyche met in haar hand de hoorn des Overvloeds, en tegenover haar de gevleugelde Eros, en tenslotte een Athena afgebeeld zoals de Athenea Parthenos van Pheidias.