Pausanias Project


Athene - Dionysos theater

Het eigenlijke heiligdom voor Dionysos was echter niet het theater, maar de heilige hof die ervoor lag. Van deze heilige hof zijn nog maar schaarse resten overgebleven, alhoewel het zonder meer mogelijk is de verschillende gebouwen te herkennen. Zo zijn er de fundamenten te vinden van twee tempels, de Oude Tempel (T1) en de Nieuwe Tempel (T2), van een langze zuilenhal (S) en van het grote altaar voor de god (A).


Op een aantal plaatsen in en rond het Dionysos-theater stonden monumenten ter ere van de chorègos van een toneel-, of muziekstuk dat de eerste prijs had gewonnen bij een van de muziek-, of toneelfestivals (ter ere van Dionysos) die de stad rijk was. Deze zogeheten choregische monumenten (M) waren vaak rijk versierd en werden in de meeste gevallen getooid met bronzen drievoet op het dak. Erg bekend (en zeer goed bewaard) is het Monument van Lysicrates in de Straat van de Drievoeten, die van het Dionysostheater langs de oostkant van de akropolis doorliep naar de agora. Hoog boven het Dionysostheater is echter een grot uitgehouwen en dmv. Pilasters en deuren uitgebouwd tot het choregisch monument van Thrasyllos, terwijl daar weer boven twee zuilen staan (de bases voor 2 drievoeten) van weer een ander choregisch monument.