Pausanias Project


Mycene - grafcirkels

De door Pausanias genoemde graven binnen de muren zijn zeer waarschijnlijk te identificeren met de koningsgraven van grafcirkel A direct achter de Leeuwenpoort. Opgravingen sinds Heinrich Schliemann hebben meer en meer resten en kunstwerken van de oude Mykeense beschaving blootgelegd, die voor het grootste deel in het nationaal museum in Athene worden bewaard, maar waarvan replica's te zien zijn in het nieuwe museum ter plekke. De beroemdste kunstwerken zoals het zogenaamde “ masker van Agamemnon” komen uit de graven van de beide grafcirkels en zijn zeker 300 jaar ouder dan Agamemnon. Elk graf werd oorspronkelijk getooid met een grafsteen, waarvan er nog enkele zijn bewaard. Op de foto rechts is een figuur te zien die in zijn strijdwagen staat, die weer wordt voorafgegaan door een man met zwaard: is dit een strijdscène, of een edelman voorafgegaan door een heraut of bodyguard?

Grafcircel B is iets ouder nog dan grafcircel A. Omdat hij niet door Schliemann is opgegraven, maar  pas in 1952-4 door Mylonas, zijn de resultaten ervan zeer belangrijk geweest. Er waren geen crematies, geen mummificering, geen mensenoffers en geen  terracotta of houten grafkisten. Van de 24 graven in de cirkel, waren er 14 uit de tijd 1650-1600 voor Chr.

Boven: de schachtgraven  uit grafcirkel A van Mykene, een van de gouden maskers die er zijn gevonden en een grafsteen met reliëf. Een diadeem en goudpapier op een kinderlijkje en 3 zwaarden. Voor tal van andere vondsten, zie musea NAM