Pausanias Project


Messenië: Messene1 Boven links: de Klepsydra-bron in Mavromati, een overzichtskaart van de stad en een digitale reconstructie van de agora.

Boven: de grote bron van Messene, reconstructie en luchtfoto.

1 Propylon, 2 Odeion, 3 Bouleuterion

4 archief, 5 Tempel + altaar Asklepios, 6 Keizerverering, 7 cultus-ruimtes,

8 heiligdom Ortheia, 9 heiligdom Demeter, 10 Graf-monument,

11 Badhuis, 12 Grafmonument

De grote Asklepios-tempel in het centrum van de stad is goed zichtbaar op de bovenstaande foto’s, genomen op weg naar het oude Vourkano-klooster  Het Odeion is schitterend bewaard en fraai gerestaureerd. De Asklepios-tempel wordt omgeven door de belangrijkste gebouwen van de stad, het Odeion (foto rechts), met daarachter de raadzaal (bouleuterion). Het grote theater van Messene is slecht zichtbaar en alleen als luchtfoto (bron: archaeologynewsnetwork.blogspot.com) indrukwekkend (fotos onder).

Een onderaardse ruimte van 1.20 x 1.20 m. stond in de oudheid bekend als de “Schatkamer”. Het was een hermetisch afgesloten ruimte, met een extreem zwaar plafond. De toegang werd afgesloten met een 1.5 ton zware sluitsteen. In deze ruimte werd de befaamde generaal van de Achaïsche Bond, Philopoimen gevangen gezet in 183/2 voor Chr. Voordat hij kon worden bevrijd door  aanhangers van de Volkspartij, werd hij vergiftigd door de Messeense generaal Deinokrates, die een fanatiek anti-achaïsche partij leidde. Na het failliet van zijn partij, werden Deinokrates en zijn aanhangers gevankelijk meegevoerd naar Sikyon, en daar bij de plechtige begrafenis van Philopoimen gestenigd.