Pausanias Project


Mycene - paleizen en huizen

Verder zijn nog enkele huizen van belang, vooral vanwege de vondsten die erin zijn gedaan. Op de plattegrond links worden onderscheiden:

2 - Graanpakhuis, bestaand uit een kelder waarin enorme voorraadvaten zijn gevonden met verkoolde resten van graan.

4 - Huis aan de oprit, met een vestibule (1), een grote hal (2) en drie kleinere kamertjes (3,4,5).

5 - Huis van de Krijjgersvaas. Ook hier is vooral de kelder zichtbaar.

6 - Zuidhuis, in feite drie afzonderlijke complexen.

7 - Huis van de idolen, waarin in elk geval een 2-tal heiligdommen hebben gelegen, één met fresco’s en één met daarin enkele tientallen godinnenbeelden.

8 - Tsountas-huis, met kelder, hof-hal-megaron (1,2,3), en oostelijk daarvan wrschl.. een heiligdommetje.

V.l.n.r. huis van de Krijgervaas, huis van de Idolen en Tsountas-huis, fresco uit het Tsountas-huis. Onder, fresco uit huis no.2, vrouwen in een loggia, de krijgervaas en het Huis van de Idolen.

Een drietal zeer grootse huizen buiten de verdedigde zone, maken duidelijk dat ten tijde van de burchtaanleg de Mykeners een periode van welvaart en veiligheid meemaakten. Alle drie werden bewoond door zeer rijke handelaren.

No. 2, het Huis van de Sfinxen, een huis waarvan alleen de fundamenten nog resten, maar dat zeker een tweede verdieping heeft gehad. In kamer 1 werden 7 zegels gevonden met lineair B tekens, in kamer 6 7 tabletten. Resten verkoolde meubelstukken met ivoorinleg waren uit de bovenverdieping gevallen. Belangrijkste is het relief met de sfinxen.

No. 3, het Huis van de Oliehandelaar, met een oostelijke kelder, met een kamer (1) met elf grote voorraadvaten en een tablet met het lineair B teken voor olie. Een 30-tal kruiken met olie stonden oorspr. klaar om te worden vervoerd net voor het huis werd vernietigd.

No. 4, het Huis met de Schilden, bestaande uit drie kamers. Hier werden talrijke resten ivoorsnijwerk gevonden, waaronder de befaamde krijger met een helm van everzwijnentanden.