Pausanias Project


mythologie Tiryns

Een tweede mythe heeft betrekking op de held Bellerophon, die door dezelfde koning Proitos naar Lykië werd gezonden. Proitos vermoedde dat Bellerophon zijn vrouw probeerde te verleiden, en gaf Bellerophon daarom een brief mee voor Proitos’ schoonvader, de koning van Lykië. In die brief verzocht Proitos hem om Bellerophon een dergelijke opdracht te geven, dat hij zou omkomen. Bellerophon slaagde echter in al zijn opdrachten, waaronder het doden van het woeste monster Chimaira, het verslaan van de barbaarse stam van de Solymoi én van de Amazones, terwijl hij ook een stel Lykische huurmoordenaars uit de weg wist te ruimen. De meeste van zijn avonturen beleefde Bellerophon terwijl hij reed op het vliegende paard Pegasus. Uiteindelijk heeft de Lykische koning daarom ook Bellerophon maar als schoonzoon geaccepteerd, en hem een van zijn dochters gegeven.


Op de foto midden-boven een archaisch ivoren reliëf uit Tarentum (ong. 600 voor Chr.) in zuid-Italië dat de beide dochters van Proitos voorstelt, die hier als toppunt van losbandigheid hun jurken hebben opengeknoopt en halfnaakt rondlopen. De foto rechts toont de z.g. Chimaira van Arezzo, een Etruskisch bronzen beeld dat de Chimaira voorstelt zoals die door Homerus wordt beschreven, van voren een leeuw, in het midden een geit en van achteren een slang.

De bekendste mythe over Proitos betreft echter zijn dochters, die Dionysos hadden beledigd (of in een andere versie Hera) en daarom met waanzin werden geslagen. In hun waanzin vertoonden zij allerlei losbandig gedrag, maar ook kregen zij een ernstige vorm van huiduitslag en verloren hun haren. Loeiend als koeien waren ze het paleis van Proitos uitgerend en zwierven rond door het gebergte van Arkadië. Uiteindelijk haalde Proitos een ziener over om de meisjes op te zoeken en te genezen. In ruil trouwden de ziener en diens broer met de beide meisjes, en verkregen ieder een derde deel van het koninkrijk.

Bellerophon doodt de Chimaira, fresco van Tiepolo (1723).