Pausanias Project


Argolis - Troizen-Poros

Troizen, Hippolytos-hof


Van de antieke stad Troizen zijn slechts weinig resten bewaard gebleven, op de resten van de stadsmuren en een redelijk bewaarde vierkante toren na.  De onderste helft is antiek, de rest is middeleeuws. Van hieruit kun je nog een pad volgen naar een oud aquaduct tot aan het schilderachtige middeleeuwse bruggetje dat bekend staat als  gefyra tou dhiavolou  “het duivelsbruggetje”. Omgeven als Troizen was aan de landzijde door moeilijk begaanbare, heuvels had het van oudsher nauwe relaties met Attika, zoals ook blijkt uit de vertelling van Pausanias. De mythische koning van Athene Theseus kwam uit Troizen, daar is ook zijn zoon Hippolytos verongelukt. De goede relaties met Athene bleven ook na de Dorische volksverhuizingen bewaard zoals onder meer blijkt uit de bijstand die de Troizeniërs  in 480 boden toen zij voor de Perzen moesten vluchten: waar de mannen van Athene aan boord van de oorlogsvloot gingen, nemen de Troizeniërs tijdelijk hun vrouwen en kinderen op.


V.l.n.r. boven, de tempel van Hippolytos en de resten van het “ziekenhuis” (luchtfoto’s GoPro). Rechts de heilige hof van Hippolytos (afbeeldingen uit Papachatzis). Het heeft er alle schijn van, dat Hippolytos als een genezende god werd beschouwd Ook offerden jonge meisjes vlak voor hun huwelijk één van hun vlechten aan Hippolytos, die er immers voor had gekozen altijd maagdelijk te leven, in dienst van Artemis. In de Hof van Hippolytos is in de Byzantijnse tijd  een (inmiddels geruïneerd) kerkje neergezet (onder).

Links: plattegrond van het heiligdom van Poseidon in Kalaureia, rechts reconstructie van de tempel (bron: Papachatzis), onder enkele luchtfoto’s GoPro en de plek van de oude tempel, waar nog slechts sleuven resteren van de oude fundering.